OHSIS

Pušten u rad Modul Obuka zaposlenih

Obuka zaposlenihNakon uspešno obavljenog testiranja novog modula za upravljanje obukama zaposlenih početkom decembra 2016. godine je pušten u rad Modul Obuka zaposlenih.

Modul Obuka zaposlenih pokriva obuke iz sledećih oblasti:

  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (BZR)
  • Osnovna obuka zaštite od požara (ZOP)
  • Eksterne obuke

Modul Obuka zaposlenih omogućava korisnicima da vode evidenciju o izvršenim obukama zaposlenih za BZR, ZOP, kao i o izvršenim eksternim obukama. Pored vođenja evidencije, na osnovu unetih podataka, korisnik ima mogućnost da prati rokove isteka pojedinih obuka, odnosno kada je za određena lica potrebno izvršiti ponovnu obuku ili proveru znanja, a u skladu za zakonskim propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Na osnovu unetih podataka korisnici na krajnje jednostavan način formiraju obaveznu evidenciju kao što su npr. Obrazac 6 – Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad, Evidencija obuke o zaposlenima koji su prošli obuku i proveru znanja ZOP i sl.

Modul Obuka zaposlenih omogućava pregled bitnih podataka i informacija u zadatom vremenskom intervalu, te pored preduzimanja radnji i kreiranja evidencija po svakom zaposlenom pojedinačno, nudi korisnicima i preduzimanje neophodnih radnji, kreiranje i štampanje evidencija za više lica od jednom.

Takođe, pored vođenja obavezne evidencije iz oblasti obuke zaposlenih za BZR i ZOP, korisnici imaju mogućnost pravljenja i plana obuka za odabrani vremenski period.

Za poštovanje zakonski propisanih rokova (za sprovođenje obuka i provere znanja) i poslovanja u zakonskim okvirima sa aspekta BZR i ZOP, korisnicima je na raspolaganju podsetnik koji ne vreme obaveštava o isticanju rokova.

Modul Obuka zaposlenih je po puštanju u rad odmah dostupan i postojećim korisnicima OHSIS programa. Za sve postojeće korisnike – lica za bezbednost i zdravlje na radu, u znak zahvalnosti na dosadašnjem ukazanom poverenju, PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad je omogućio korišćenje ovog modula potpuno besplatno u naredna 3 meseca.

Pušten u rad Modul Procena rizika

Modul procena rizika

Nakon uspešno obavljenog testiranja novog modula za evidenciju rezultata procene rizika radnih mesta, dana 04. aprila 2016. godine, pušten je u rad Modul Procena rizika.

Modul Procena rizika omogućava korisnicima da vode evidenciju o procenjenim rizicima radnih mesta i radne okoline. Pored evidencije o rezultatima procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, u okviru Modula Procena rizika je omogućeno vođenje evidencije o primenjenim merama za smanjenje rizika, kao i o dokumentima koja se koriste u organizaciji za bezbedan i zdrav rad (uputstva, obaveštenja, instrukcije itd.).

Podaci koji se vode u okviru Modula Procena rizika se unose na osnovu rezultata procene rizika radnih mesta i radne okoline sadržanih u Aktu o proceni rizika.

Modul Procena rizika je tako koncipiran da je primenjiv za sve organizacije bez obzira na metodu koja je korišćena za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, tj. kompatibilan je sa svim metodama za procenu rizika radnih mesta.

S obzirom da je obaveza poslodavca da sprovede procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, te da, u pisanoj formi, sačini Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i da vrši izmene i dopune Akta o proceni rizika u situacijama definisanim Zakonom  o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015), u Modulu Procena rizika je predviđeno i da se vodi evidencija o verzijama Akta o proceni rizika, kao i periodu važenja istih.

Modul Procena rizika je razvijen tako da korisniku pruža mogućnost pregleda procenjenih rizika i utvrđenih visina procenjenih rizika radnih mesta na istorijski datum, kao i informaciju koja je verzija Akta o proceni rizika bila aktuelna na zadati datum.

Na osnovu unetih podataka, program omogućava brzo kreiranje Obrasca 1 – Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom, kao formiranje elemenata Obrasca 2 – Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta.

Šifrovana komunikacija korisnika sa OHSIS programom

SSL

Od 29. februara 2016. godine, pristup OHSIS programu je omogućen isključivo putem sigurnosnog protokola komunikacije – SSL.

Primenom SSL protokola, korisnicima je omogućena šifrovana komunikacija sa OHSIS programom, te je na taj način povećana bezbednost unosa osetljivih podataka u OHSIS programu.

O SSL protokolu

SSL je akronim za Secure Sockets Layer. SSL predstavlja sigurnosni protokol komunikacije na internetu, a korisnici ga najčešće sreću u oblasti elektronske trgovine i elektronskog bankarstva.

Protokol funkcioniše po klijent-server modelu. Klijent je strana koja inicira sigurnu komunikaciju, dok server odgovara na zahtev klijenta. Svrha je da omogući šifrovanu komunikaciju direktno između korisnika i verifikovane lokacije, što prenos osetljivih podataka čini bezbednim, bez prisluškivanja, ometanja ili falsifikovanja. Najčešći primer korišćenja SSL protokola je https koji predstavlja sigurnu verziju http-a (secure http) i koristi se za uspostavu zaštićene veze sa nekim web serverom, najčešće za potrebe elektronskog plaćanja. U tom slučaju, web pretraživač predstavlja SSL klijenta, a web server, odnosno sajt kome se pristupa, je SSL server.

SSL predstavlja opšte prihvaćeni standard već duži niz godina. Primena SSL šifrovanog oblika komunikacije korisnika sa nekim serverom (web lokacijom) je toliko ustaljena da su gotovo svi sajtovi na kojima se unose „osetljivi“ podaci zaštićeni na ovaj način. Sve web stranice koje su obezbeđene sa SSL-om obavezno imaju https:// u svojoj URL adresi.

Usklađivanje OHSIS programa sa zakonskim izmenama

Izmene zakona o BZRS obzirom da OHSIS predstavlja alat koji treba da omogući lakše i efikasnije obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, u toku januara meseca je izvršeno usklađivanje OHSIS programa sa zakonskim izmenama.

U novembru 2015. godine su stupile na snagu izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik RS, 91/2015), da bi nedugo zatim, u decembru 2015. godine stupile na snagu i izmene i dopune pojedinih podzakonskih akata, odnosno pravilnika u oblasti BZR (Sl. Glasnik RS, 102/2015).

Jedan od pravilnika čije su izmene i dopune stupile snagu jeste i Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. U skladu sa izmenama i dopunama koje su stupile na snagu, izvršene su izmene u programu OHSIS, u delu koji se odnosi na izveštaje, odnosno obrasce u okviru evidencija koje su preduzeća u obavezi da vode.

Takođe, zbog suštinske izmene Obrasca 10 – Evidencija o izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu (Stari obrazac: Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu), izvršena je izmena u načinu funkcionisanja OHSIS programa u delu u kojem se vrši evidentiranje o izdavanju i zaduživanju LZS. Za razliku od ranijeg načina funkcionisanja, sada je podatak o licu koje je izdalo opremu ili sredstvo za ličnu zaštitu na radu obavezan podatak, te ako se isti ne unese, program neće dozvoliti izvršenje radnje zaduživanja LZS.

Napravljene izmene u radu programa OHSIS, a koje su uslovljene izmenama propisa, su izvršene i testirane u toku meseca januara, a početkom februara su i implementirane u sam program i puštene u rad.

OHSIS – program za BZR pušten u rad

OHSIS logoOHSIS – program za BZR, početkom meseca Januara 2016. godine, je i zvanično pušten u rad.

Nakon što smo dobili korisne sugestije od korisnika u beta fazi testiranja OHSIS programa za BZR, projektni tim je odlučio da prolongira puštanje u rad OHSIS programa za poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Nakon nekoliko meseci dodatnog razvoja, okončan je razvoj prvih funkcionalnosti OHSIS programa.

OHSIS-LZS-ZaduzenjaPočetna verzija koja je puštena u rad sada obuhvata (pored modula za upravljanje organizacijom i sistematizacijom radnih mesta, personalnom administracijom i modula za upravljanje ličnim zaštitnim sredstvima):

  • modul za upravljanje i vođenje evidencije o ispitivanjima uslova radne okoline, opreme za rad i električnih instalacija, kao i
  • modul za vođenje evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vez sa radom i njihovim prijavama nadležnim institucijama.

 

Prvim korisnicima je već omogućen pristup OHSIS programu za poslove BZR.

OHSIS-Podsetnik

Takođe, napominjemo da ovde nije kraj razvoja. U toku je analiza zahteva za razvoj sledećeg modula – Modul za upravljanje obukama i osposobljavanjima zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.

Paralelno sa puštanjem u rad, sprovode se izmene na samom programu i u izveštajima, a u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o BZR i podzakonskih akata koje su stupile na snagu u Novembru i krajem Decembra 2015. godine. Napravljene izmene se trenutno nalaze u fazi testiranja.

 

Svim potencijalnim korisnicima zainteresovanim za upotrebu OHSIS programa za poslove bezbednosti i zdravlja na radu u svom radu – odobravamo probni rad u trajanju od 30 dana. Potencijalni korisnici koji su zainteresovani za  probni rad u OHSIS programu mogu da nas kontaktiraju putem naše Kontakt strane ili na telefon PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad.

Završne pripreme pred puštanje u rad

Povrede na radu i ispitvanjaUvažavajući sugestije BETA korisnika, a u okviru priprema za puštanje u rad OHSIS aplikacije, u ovoj fazi razvoja OHSIS-a, uveli smo i dodatne funkcionalnosti:

  • Modul za ispitivanje uslova radne okoline i opreme za rad, kao i
  • Modul za vođenje evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom.

Pošto smo se opredelili za poslovnu filozofiju da nam je na prvom mestu zadovoljstvo naših korisnika, puštanje u rad OHSIS programa je malo prolongirano i može se očekivati uskoro.

Firmama koje su najviše doprinele unapređenju OHSIS programa svojim sugestijama i komentarima u toku trajanja BETA faze rada programa, kroz ostvarenu poslovno-tehničku saradnju, obezbeđena je doživotna besplatna licenca za korišćenje OHSIS programa.

Koristimo priliku da još jednom zahvalimo BETA korisnicima, pre svega onima koji su najviše doprineli svojim sugestijama i komentarima.

Razvojni tim OHSIS programa

Puštena u rad beta verzija OHSIS programa

Beta verzija OHSIS programaDanas je puštena u rad beta verzija OHSIS programa za poslove bezbednosti i zdravlja na radu (BZR), odnosno modula za upravljanje ličnim zaštitnim sredstvima (LZS). Korisnici beta verzije OHSIS-LZS programa moći će da pristupaju aplikaciji u naredne tri nedelje, do ponedeljka, 16.03.2015.

Korišćenje beta verzije OHSIS-LZS, aplikacije za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno modula za upravljanje ličnim zaštitnim sredstvima, potpuno je dobrovoljno i neobavezujuće, kao i besplatno za korisnike.

Beta verzija OHSIS programa je optimizovana za rad u najzastupljenijim internet pregledačima (explorerima) – Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer.

Korisnicima beta verzije OHSIS programa su na raspolaganju sve funkcije programa čija je implementacija planirana u ovoj fazi razvoja. Pored modula za upravljanje LZS, korisnicima su dostupni i moduli za upravljanje šifarnicima, upravljanje organizacionom strukturom i sistematizacijom radnih mesta, kao i modul za personalnu administraciju (u obimu potrebnom za vođenje poslova BZR).

Osim navedenih modula, beta korisnicima su na raspolaganju i modul za izveštavanje, kao i, ne manje bitan, automatizovani podsetnik koji korisnicima daje informacije o kritičnim statusima i do sada preduzetim akcijama, kako bi se omogućili održivi bezbedni i zdravi uslovi radnog mesta i radne okoline, a poslovanje firme − sa aspekta BZR − održalo u zakonskim okvirima, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti BZR Republike Srbije.

S obzirom na to da nam je zadovoljstvo potencijalnih korisnika na prvom mestu, u ovoj fazi očekujemo da prikupimo povratne informacije, tj. zapažanja korisnika, primedbe i konstruktivne predloge za unapređenje OHSIS aplikacije, koja treba da olakša i ubrza rad licima zaduženim za obezbeđenje bezbednih i zdravih uslova na radnom mestu i u radnoj okolini.

U znak zahvalnosti za učešće u testiranju beta verzije OHSIS aplikacije za poslove BZR (modul LZS), firmama i pojedincima koji se odluče za korišćenje finalne verzije programa, biće obezbeđene i posebne pogodnosti.

Za korisnike koji učestvuju u testiranju beta verzije programa, za dostavljene komentare i konstruktivne predloge, pored predviđenih redovnih komercijalnih popusta, pogodnosti se ogledaju i u posebnom rabatu za licence u prvih godinu dana korišćenja programa. U zavisnosti od stvarnog učešća u testiranju i doprinosa poboljšanju aplikacije, beta korisnicima će biti odobravan rabat na licencu u visini od 20-50% za prvih godinu dana korišćenja OHSIS programa. O visini odobrenog rabata, korisnici će biti obavešteni odmah nakon sagledavanja svih pristiglih povratnih informacija od strane korisnika koji budu učestvovali u beta testiranju.

Omogućen pristup prvim korisnicima

Prvi korisniciU okviru priprema za puštanje u rad beta verzije OHSIS-LZS programa, omogućen je pristup prvim korisnicima koji nisu imali dodira sa aplikacijom u razvojnoj fazi.

U ovoj fazi priprema za puštanje u rad beta verzije programa, učestvuju stručna lica koja su direktno ili indirektno učestvovala u fazi projektovanja OHSIS-LZS programa, odnosno delova programa koji pokrivaju oblasti poslova bezbednosti i zdravlja na radu  (deo koji se odnosi na upravljanje ličnim zaštitnim sredstvima), kao i oblasti upravljanja organizacijom, sistematizacijom poslova i personalnom administracijom (u obimu potrebnom za procese bezbednosti i zdravlja na radu).

Cilj ove faze jeste da se prikupe prvi utisci potencijalnih korisnika, kao i da se izvrše eventualne korekcije, a na osnovu zapažanja prvih korisnika, pre puštanja beta verzije programa u rad.

Firmama i pojedincima koji učestvuju u testiranju OHSIS-LZS programa, biće omogućene posebne pogodnosti ukoliko se odluče za korišćenje OHSIS-LZS u svom radu.

Uskoro BETA verzija OHSIS programa

Beta testSa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su u toku pripreme za puštanje BETA verzije OHSIS programa u rad. Očekujemo da će prvi beta korisnici (testeri) moći da se prijave na OHSIS sistem u naredne 3 nedelje.

U ovoj fazi je predviđeno da se pristup omogući firmama i pojedincima koji su učestvovali u ispitivanju tržišta o Stepenu razvijenosti procesa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara u Republici Srbiji sa aspekta primene softverskih rešenja.