OHSIS

Šta je OHSIS

OHSIS (Occupational Health & Safety Integrated Solution) je internet (web) aplikacija koja služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). OHSIS predstavlja aplikativno rešenje modularnog tipa. Modularnost obezbeđuje našim korisnicima da koriste samo one module za kojim imaju potrebu.

Našoj organizaciji je potrebno da se izradi neki od modula koji nisu razvijeni. Da li postoji mogućnost da se takvi moduli razviju mimo predviđenog plana razvoja?

Ukoliko je Vaša organizacija zainteresovana da se razvije neki od modula mimo predviđenog plana i rokova, budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo zajedno sagledali mogućnosti razvoja potrebnog modula i naše zajedničke saradnje na njegovom razvoju.

Kako da postanem korisnik OHSIS programa?

Ukoliko ste zainteresovani da postanete korisnik OHSIS programa budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili oko prezentovanja OHSIS programa i omogućavanja probnog rada u programu.

Da li je moguće dobiti i druge izveštaje koji nisu definisani zakonskim propisima

OHSIS, aplikacija za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, je tako projektovana da je pored standardnih izveštaja koji su definisani zakonskim propisima, moguće projektovati i dodatne izveštaje  (dokumente) u skladu sa Vašim potrebama.

Tako je npr. moguće implementirati statističke izveštaje koji bi pružali informaciju o broju dana proteklih bez povreda od poslednje povrede na radu,  o broju povreda na radu po organizacionim delovima, o vrsti LZS koja su vraćena pre isteka roka trajanja zbog uništenja LZS, o zaposlenima sa najvećim brojem povreda na radu i mnoge druge.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim izveštajima, potrebno je da nas kontaktirate sa konkretnim zahtevom, kako bismo se dogovorili oko saradnje na razvoju konkretnih dodatnih izveštaja.

Kako da pošaljem svoja zapažanja, komentare, sugestije?

Svoje komentare, zapažanja, primedbe i sugestije može poslati na više načina: putem maila na adresu podrska@panmaxsol.com ili preko kontakt forme na kontakt strani.