OHSIS

OHSIS-LZS Software

OHSIS (Occupational Health & Safety Integrated Solution) predstavlja internet (web) aplikaciju, odnosno program (softver) koji služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). OHSIS program za poslove BZR predstavlja BZR aplikaciju modularnog tipa. Modularnost obezbeđuje našim korisnicima da koriste samo one module za kojim imaju potrebu.

OHSIS program za poslove BZR je usklađen sa zakonskim propisima Republike Srbije – zakonskim propisima u oblasti rada i u oblasti bezbednosti i zdravlja na radom mestu i u radnoj okolini.

OHSIS, aplikacija za BZR se sastoji iz sledećih modula:

 • Jezgro sistema (organizacija, sistematizacija, personalna administracija)
 • Šifarnici
 • Procena rizika
 • Lična zaštitna sredstva (LZS)
 • Lekarski pregledi
 • Obuke zaposlenih
 • Ispitivanja
 • Povrede na radu
 • Zaštita od požara (ZOP)
 • Upotreba opasnih materija
 • Prijava opasnih pojava
 • Podsetnik
 • Izveštaji

Više o pomenutim modulima…

 

Upotrebom OHSIS aplikacije, korisnici na efikasniji način mogu u svakom trenutku da prate:

 • Stanje ličnih zaštitnih sredstava, zaduženja i razduženja LZS, istek zaduženih ličnih zaštitnih sredstava, potrebne nabavke i dr. OHSIS omogućuje precizno definisanje potrebnih količina, vrsta i veličina LZS, što kao rezultat daje i efikasnije planiranje i samu nabavku LZS, dok se eliminacijom nepreciznih podataka smanjuju i troškovi nabavke LZS.
 • Stanje u vezi sa obavezama i isticanjem rokova:
  • obuka zaposlenih
  • lekarskih pregleda zaposlenih raspoređenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i po drugim zakonskim odredbama
  • ispitivanja uslova radne okoline
  • pregleda i provera opreme za rad
  • ispitivanje i merenje električnih i gromobranskih instalacija i dr.
 • podatke o licima i vrsti i težini povreda na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima na radu

 

Vođenjem poslova BZR upotrebom našeg programa za poslove BZR, korisnik sa samo par klikova može dobiti planove izdavanja LZS, obuke zaposlenih, realizacije lekarskih pregleda, ispitivanja i provere uslova radne okoline, opreme za rad… čime se direktno povećava efikasnost u procesu planiranja budžeta.

 

OHSIS je namenjen, kako preduzećima i agencijama koja pružaju usluge Lica za bezbednost i zdravlje na radu, tako i preduzećima koja samostalno obavljaju poslove za sopstvene potrebe.

Upotrebom OHSIS programa za vođenje poslova BZR, preduzeća i agencije ostvaruju višestruke koristi. Lica za bezbednost i zdravlje na radu upotrebom našeg softvera smanjuju vreme koje moraju da odvajaju na „papirologiju“ čime im preostaje više vremena da se kvalitetnije bave suštinskim pitanjima na obezbeđenju bezbednijeg i zdravijeg radnog mesta i radne okoline, kao i uslova za rad.

Pored napred navedenih prednosti koje firme dobijaju korišćenjem OHSIS programa, preduzeća i agencije koje pružaju usluge lica za BZR trećim licima, dobijaju i mogućnost proširivanja broja klijenata koje opslužuju jer OHSIS, ne zaboravimo, smanjuje vreme potrebno za administraciju, a samim tim otvara mogućnost za povećanje profita…

 

Uzimajući u obzir našu poslovnu politiku, da su naši klijenti ujedno i naši partneri, te da nam je zadovoljenje potreba naših klijenata na prvom mestu, ukoliko ste zainteresovani za razvoj dodatnih modula ili novih funkcionalnosti i želite da investirate u taj razvoj, budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo na obostrano zadovoljstvo predložili okvir saradnje.

 

Na razvoju OHSIS programa, tj. BZR aplikacije kao celokupnog rešenja za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radnom mestu i u radnoj okolini) je angažovan tim stručnjaka sa bogatim iskustvom u oblasti projektovanja WEB aplikacija i oblasti BZR, kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u velikim sistemima.